Hva er et sammensatt tall?

Et sammensatt tall er kort fortalt alle hele tall over 1 som ikke er primtall. Grunnen til at det heter sammensatt tall er fordi tallet er satt sammen av flere primtall.

For eksempel er 10 satt sammen av 2 * 5.

55 er satt sammen av 5 * 11.

4 385 991 er satt sammen av 3 * 727 * 2011.

Når vi deler opp et tall på denne måten kaller vi det primtallsfaktorisering. Det er tidkrevende med store tall. Derfor har jeg laget kalkulatoren som du finner på forsiden.

Kalkulatorer

Primtallkalkulator

Finn primtall (NY)

Informasjon

Hva er et primtall?

Hva er et sammensatt tall?

Hva er primtallsfaktorisering?

Personvern