Hva er et sammensatt tall?

Et sammensatt tall er kort fortalt alle hele tall over 1 som ikke er primtall. Grunnen til at det heter sammensatt tall er fordi tallet er satt sammen av flere primtall.

For eksempel er 10 satt sammen av 2 * 5.

55 er satt sammen av 5 * 11.

4 385 991 er satt sammen av 3 * 727 * 2011.

Når vi deler opp et tall på denne måten kaller vi det primtallsfaktorisering. Det er tidkrevende med store tall. Derfor har jeg laget kalkulatoren som du finner på forsiden.