Hva er et primtall?

Definisjon: Et primtall er et helt tall, større enn 1, som bare er delelig med seg selv og 1. "Delelig" vil si at resultatet av en divisjon vil være et helt tall. For eksempel er 5 et primtall fordi:

5 / 1 = 5
5 / 2 = 2,5
5 / 3 = 1,67
5 / 4 = 1,25
5 / 5 = 1

Som vi ser, er det bare når vi deler 5 med 1 eller seg selv at vi ender opp med et helt tall (uten desimaler). Derfor er 5 et primtall.
Man kan også tenke på det som at 5 kun "går opp i" seg selv og 1.

5 / 1 = 5
5 / 2 = 2 + en rest på 1
5 / 3 = 1 + en rest på 2
5 / 4 = 1 + en rest på 1
5 / 5 = 1

Dette er tidkrevende hvis man skal finne store primtall. Bruk derfor gjerne kalkulatorene på denne siden.