Hva er primtallsfaktorisering?

Alle hele tall over 1 er enten et primtall eller et sammensatt tall. Et sammensatt tall er alltid satt sammen av to eller flere primtall. I matematisk sammenheng sier man at et sammensatt tall er et produkt av to eller flere faktorer.

La oss primtallsfaktorise tallet 154. Vi ser at dette ikke er et primtall fordi det kan deles med 2.

154 / 2 = 77.
Er 77 delelig med noe? Ja, med 7.
77 / 7 = 11.
Er 11 delelig med noe? Nei, det er et primtall.
2 * 7 * 11 = 154.
Vi har nå funnet ut at 154 er satt sammen av primtallene 2, 7 og 11.
2, 7 og 11 er faktorene. 154 er produktet.

Kalkulatoren på forsiden vil forsøke å primtallsfaktorisere så lenge tallet ikke er altfor høyt.