Primtallkalkulator


Skriv inn et tall:

Dette er en primtallkalkulator med primtallsfaktorisering. Skriv inn et tall, og kalkulatoren forteller deg om det er et primtall. Hvis det ikke er et primtall, vil kalkulatoren forsøke å faktorisere det.

Ønsker du å finne primtall? Prøv kalkulatoren Finn primtall.